عمومي
عمومي درباره همه چيز

كودك مادر موسيقي مقاله اي است كه درآن به بررسي رابطه بين كودك مادر موسيقي مي پردازيم و درباره ويژگي هاي كودك مادر موسيقي بحث و تبادل نظر مي كنيم.  اكثر مادران موافقند كه كودك مادر موسيقي وسيله­ اي است كه از آن براي آرام كردن نوزاد خود استفاده مي كنند. بسياري از مادران حتي پيش از تولد نوزاد براي ايجاد پيوند با نوزاد و آرامش او از موزيك  استفاده مي كنند. هدف اين مطالعه پي بردن به اين قضيه است كه آيا حداقل چهار سال آموزش موسيقي در طول سال هاي مدرسه تأثيري روي مادرها گذاشته است؟ آيا مادران پيش از تولد نوزادان خود براي آنها آواز مي خوانند يا خير، و اگر آواز مي­خوانند، آيا آواز بر روي خلق و خوي نوزاد تأثيري مي­گذارد. از مادران داوطلب خواسته شد تا يك پرسشنامه آنلاين اينترنتي را تكميل كنند. نتيجه اين تحقيق به اين صورت بود كه داشتن حداقل چهار سال آموزش موسيقي، بر اينكه آيا مادر (كودك مادر موسيقي) پيش از تولد نوزادش براي او آواز مي خواند يا خير،  تأثيري نداشت، اما سن و ميزان درآمد مادر تاثيرگذار بود (مادران جوان و افرادي كه در سطح درآمد پايين تري داشتند، اغلب پيش از تولد نوزاد براي او آواز مي خواندند) آواز خواندن پيش از تولد نوزاد به طور قابل توجهي بر درك مادر از خلق و خوي نوزاد تاثير مي گذارد. نوزاداني كه در حين بارداري براي آنها آواز خوانده شود، عموما آرامتر مي شوند، همچنين نسبت به نوزاداني كه در طول دوره بارداري براي آنها آواز خوانده نشده، بسيار سريعتر آرام مي شوند. از تحقيق اين نتيجه بدست آمد كه مادرها اغلب موزيك­هاي مشهور را مثل لالايي  با آواز مي خواندند. اين اطلاعات مي تواند براي درمانگران موسيقي در پياده سازي يك برنامه در ماني موزيك پيش از تولد، مفيد باشد.

 

كودك مادر موسيقي

 

كودك مادر موسيقي 

اكثر بزرگسالان هنگام صحبت كردن با نوزادان لحن صحبت كردن خود را تغيير مي دهند. اين كار، لحن مادرزادي ناميده مي شود. صحبت با نوزاد با لحن مادرزادي، تن صداي متعادل­تر، واضح­تر و دامنه نوسان متغير و سرعت پايين تري نسبت به ساير بزرگسالان دارد (Csibra، 2010، ص 147). جالب توجه است، در اولين هفته هاي زندگي، نوزاد تازه متولد شده لحن مادرزادي را به لحن صحبت كردن( كودك مادر موسيقي) نرمال مادران ترجيح نمي دهد، احتمالا به خاطر آن است كه صدايي را كه قبل از تولد شنيده اند را به ياد مي آورد و مورد استفاده قرار مي دهند. تا يك ماهگي نيز هيچ ترجيحي وجود ندارد، اما در چهار ماهگي نوزاد لحن مادرازاد را مي شناسد و ترجيح مي دهد (Csibra، 2010). طبق گفته (Fernald1985)، نوزادان 4 ماهه ترجيح مي دهند كه به جاي صحبت كردن با افراد بزرگسال به صداي مادرزادي گوش فرا دهند، حتي زماني كه شخص ديگري با لحن مادرزادي صحبت مي كند. Bergeson و (Trehub 2007) دريافتند كه مادران براي صحبت كردن با فرزند خود الگوي خاص و يا تن صداي موثري دارند كه نسبت به الگوهاي ديگر مادران جدا و قابل تشخيص هستند. لحن مادرزادي با ريتم موزون و صداي خوشنواي كشيده، به نظر مي رسد كه اختلاف كمي با آواز خواندن دارد. Walworth (2009) دريافت، مادراني كه با نوزادانشان در گروه موسيقي شركت داشتند، در مقايسه با نوزاداني كه با مادرانشان در گروه موسيقي نبودند، هنگام بازي كردن رفتارهاي مثبت بيشتر و منفي كمتري از خود نشان مي دادند، اگرچه اين مورد خيلي مهم نيست. اما اين نوزادان رفتارهاي بازي اجتماعي بيشتري نسبت به نوزاداني كه در گروه هاي موسيقي شركت نمي كردند، داشتند. شواهد بي نظير اين ادعا را تأييد مي كند كه نوزادان، موسيقي قبل از زايمان مي شنوند و پس از تولد به آن پاسخ مثبت مي دهند. Shetler (1985) گزارش داد كه مادراني كه درس هاي خصوصي را مي گذرانند، احساس مي كنند، نوزادان زماني كه صداي آنها را مي شنوند، با حركت هاي بيشتر در داخل شكم مادر (كودك مادر موسيقي) به اين صدا واكنش نشان مي­دهند وهمچنين اين نوزادان پس از تولد، هوشيارتر هستند و مي توانند صداي آنها را تقليد كنند و زودتر به زبان مي آيند. Custodero (2006) 10 خانواده را كه با فرزندان خود موسيقي كار مي كردند ( كودك مادر موسيقي) را تحت بررسي قرار داد. مادري مي گفت كه او آهنگ  "تو در قلب من هستي" فيل كولينز از تارزان را زماني كه باردار بود، براي نوزادش مي خواند. پس از آنكه دخترش متولد شد، هنگامي كه او بسيار بهانه گير مي شد تنها چيزي كه او را آرام مي كرد، آهنگي بود كه مادرش قبل از تولد براي او خوانده بود.(Fox 2000) 

مزاياي موسيقي پيش از تولد( كودك مادر موسيقي)

مي گويد: محيط موزيكال براي كودك بسيار مهم است، موسيقي بايد در كلاس هايي به والدين آموزش داده شود و ارتباط بين موسيقي و پيوند / دلبستگي و برقراري ارتباط بايد نوزاد را پيش از تولد تحت تأثير قرار دهد. يادگيري صداي مادر ( كودك مادر موسيقي) پيش از تولد ممكن است در پيوند بين نوزاد و مادر و بعدا در توسعه زبان و صحبت كردن به او كمك كند (هپر، اسكات و شهيدالله، 1993؛ برند، 1985). اهميت و درك مزاياي آواز و ساختن موسيقي در دوران بارداري به اندازه كافي شناخته شده است؛ يك جستجوي ساده در اينترنت نتايج بسياري را براي دوره هاي موسيقي پيش از تولد و كلاس هاي آمادگي زايمان محور ارائه مي كند. (Whitwell, n.d)  Ilari، Moura و Bourscheidt (2011) دريافتند: چهل و هشت درصد از مادران تغيير در حالات موزيكال را در دوران بارداري گزارش كردند، آنها عمدتا  اين تغيير را به عنوان علاقه اي كه به لالايي ها و آهنگ هاي كودكانه و همچنين توجهي كه به درجه صدا داشتند، نشان دادند. هفتاد و شش درصد از مادران دلايل بسياري مانند ابزاري براي پيوند با نوزاد و همچنين راهي براي آرامش مادر و نوزاد متولد نشده، براي آواز خواندن در دوران بارداري داشتند بعضي از زنان همچنين اظهار داشتند كه در دوران بارداري براي نوزادشان آواز مي خواندند؛ آنها اين ايده خوب را از رسانه ها و منابع شخصي شنيده بودند، كه آواز خواندن معمولا ادراك و شناخت اوليه نوزادان را تحريك مي كند ( كودك مادر موسيقي) . طبق گفته Montemurro و Rosario (1996) مادران اسپانيايي كه در يك گروه موسيقي پيش از تولد شركت كرده بودند، اظهار داشتند كه از ابراز حساسات، آرامش و پيوند با مادران ديگر بسيار بهره مند شدند. مادراني كه در حين بارداري براي نوزادان خود آواز خوانده بودند، شاهد بودند كه نوزادانشان پس از تولد اعتماد به نفس بيشتري داشتند و  براي خواباندن نوزاد مي­توانستند براي او آواز  بخوانند و بيشتر به او شير بدهند. Carolan، Barry، Gamble، Turner & Mascarenas (2011) دريافتند كه آهنگ­هاي لالايي در دوران بارداري مي تواند براي خود مادر( كودك مادر موسيقي) نيز مفيد باشد زيرا باعث تسكين، آرامش و پيوند با نوزاد مي شود و همچنين مي­تواند براي زماني كه نوزاد متولد مي شود به عنوان يك ابزار مراقبتي از آن استفاده كرد. هدف هدف اين مطالعه، تعيين اين موضوع است كه آيا داشتن تحصيلات رسمي موسيقي ، به مدت چهار سال يا بيشتر، انكيزه مادر( كودك مادر موسيقي) را جهت آواز خواندن، قبل از تولد نوزادش تحت تاثير قرار مي دهد. تحقيقات بيشتر نشان داد كه تجربيات موسيقي قبل از تولد، باعث درك مادران از خلق و خوي نوزادان پس از تولد شود  و در كل بهانه گيري آنها را كمتر و آنها را آرام تر مي كند و يا در هنگام آواز خواندن موجب آرامش آنها مي شود.

كودك مادر موسيقي

تأثير آموزش موسيقي بر آواز  خواندن مادران( كودك مادر موسيقي)

در تحقيقاتي كه در سال 1965 توسط Reimer بررسي شد، توماس بريچ، در رساله منتشر نشده دكتراي خود ارتباط ميان "طعم و تبعيض" در موسيقي و نوع آموزش موسيقي را يافت: دانش آموزاني كه سه سال يا بيشتر،در دوران دبيرستاني موسيقي را آموزش ديده اند نسبت به كساني كه اين آموزش را نديده اند طعم موسيقي را بهتر درك مي كنند. دانش آموزان آواز  بيش از دانش آموزان سازهاي موسيقي بودند اگرچه تفاوتي بين كلاس ها و درس ها وجود نداشت، اما دانش آموزاني كه هر دوي آنها را امتحان كرده بودند، نسبت به كساني كه فقط يك مورد را آموزش ديده بودند درك بهتري از طعم و تبعيض موسيقي داشتند. همچنين در بررسي Reimer، در پايان نامه منتشر نشده دكتراي كنت فالكنر، ارتباط مستقيمي بين مشاركت موسيقي در دبيرستان و درگيري بزرگسالان با موسيقي پيدا كرد. براي دانش آموزان كلاس دوم، قوي ترين شاخص هاي موفقيت موسيقي ( كودك مادر موسيقي)، نگرش پدر و مادر ( كودك مادر موسيقي) نسبت به موسيقي و آواز خواندن با فرزندشان است، اما  نواختن يك ساز توسط والدين تاثيري بر روي آن نداشته است (برند 1986). والدين با تحصيلات رسمي (غير موسيقي) بيشتر براي نوزادانشان آواز مي خوانند (Custodero، Britto، & Brooks-Gunn، 2003). در مطالعه اي كه توسط ايلاري (2005) انجام شد، از100 مادر كانادايي خواسته شد كه فعاليت هاي موسيقي( كودك مادر موسيقي) خود را با نوزادشان تشريح كنند. او متوجه شد كه مادران حرفه اي اغلب آواز مي خوانند، احتمالا آنها مزاياي مربوط به پيوند با نوزاد متولد نشده شان را احساس مي كنند، و تلاش مي كنند تا با مطلوب ترين كيفيت اين كار را انجام دهند. همچنين ممكن است اين زنان از اهميت آواز خواندن براي نوزادان آگاه باشند؛ زيرا آنها تحصيلات بيشتري دارند. با اين حال، با توسعه فن آوري، فرهنگ ما از ساخت موسيقي در خانه دور شده است. در حال حاضر، مردم اغلب شنوندگان غيرفعال موسيقي هستند و والدين فكر نمي كنند كه بتوانند در خانه به كودكان خود موسيقي را آموزش دهند (Walworth، 2009). Papousek (1996). مي گويد: ممكن است كه مدرنيزاسيون و رسانه ادعا كنند كه گوش دادن به موتزارت و ساير انواع پسزمينه موسيقي باعث مي شود كه نوزادان هوشمندتر شوند، و والدين مي توانند وقت كمتري را در انجام فعاليت هاي موسيقي با نوزادان خود صرف كنند.

بحث و تشريح مطالب كودك مادر موسيقي

هدف از اين تحقيق تعيين اين موضوع است كه آيا داشتن حداقل چهار سال آموزش موسيقي، تأثيري روي تصميم مادر ( كودك مادر موسيقي) براي آواز خواندن براي نوزاد در هنگام بارداري دارد يا خير؟ اگر تاثير دارد آيا آواز خواندن در دوران بارداري تاثيري بر روي ادراك و خلق و خوي كودك دارد؟ نتيجه كلي اين بود كه داشتن تحصيلات موسيقي به مدت چهار سال يا بيشتر تاثيري روي علاقه كمتر يا بيشتر مادر( كودك مادر موسيقي) به آواز خواندن حين بارداري با اين نيت كه كودكش آن را مي شنود، ندارد. عوامل مؤثر بر آواز خواندن در دوران بارداري، سن مادر و سطح درآمد سالانه بود: مادران جوان و مادراني كه در سطوح درآمدي پايين تري يعني متوسط ​​درآمد سالانه 50،001-75،000 بودند، بيشتر براي جنين خود در حين بارداري آواز مي خواندند. اين ممكن است به اين دليل باشد كه مادران جوان از لحاظ تكنولوژيكي، حوصله بيشتري دارند و كودك را درك مي­كنند و منابع مختلف در اينترنت، مادران را به پيوند پيش از تولد با نوزاد، با كارهايي مانند صحبت كردن، كتاب يا داستان خواندن و آواز خواندن تشويق مي كنند.  

 كودك مادر موسيقي و ارتباط با نوزاد

همچنين  مادراني كه سطوح درآمدي پايينتري دارند به طور قابل توجهي بعد از حاملگي آواز مي خوانند. اين ممكن است، به اين دليل باشد كه در كلاس هاي اكتسابي، گروه هاي حمايتي و گروه هاي بازي كه در طول روز ملاقات مي كنند داوطلب باشند، اكثريت مادران مورد بررسي ممكن است مادراني باشند كه در خانه مي مانند، و اوقات بيشتري را با نوزاد خود مي گذرانند و در نتيجه، زمان بيشتري براي آواز خواندن صرف مي كنند. همچنين طبق نمونه هاي پژوهش جاري، آواز در دوران بارداري تأثير فوق العاده مثبتي بر خلق و خوي نوزاد دارد. اين با يافته هاي (Polverini-Rey 1992) مطابقت دارد كه نشان مي دهد نوزاداني كه پيش از تولد موسيقي ( كودك مادر موسيقي) شنيده اند، نسبت به گروهي كه تحت كنترل بوده اند، زمان بيشتري آرام مي مانند. با اين حال، تحقيقات كنوني با يافته هاي Polverini-Rey  در مخالفت است كه مي گويد، چه كودك در زمان پيش از تولدش به موسيقي گوش داده باشد و چه هيج موسيقي را نشنيده باشد، تفاوت قابل توجهي در زماني كه نوزاد آرام ميشود، وجود ندارد. در تحقيق جاري، هيچ مادري گزارش نكرد كه آواز خواندن بچه ي او را بهانه گيرتر كرده بلكه اكثريت گفته اند به محض اينكه مادر شروع به آواز خواندن مي كند، كودك  آرام مي شود. اين يك كشف مهم براي حرف اي عمل كردن مادران در دوران پيش از تولد نوزاد است. آواز خواندن پيش از تولد مي تواند يك ابزار قدرتمند در كمك به مادران جديد باشد، به خصوص مادراني كه اولين بار است كه مادر بودن را تجربه مي كنند و احساس مي كنند در موقعيت هاي مختلف نمي توانند نوزادشان راكنترل كنند.

كودك مادر موسيقي

 

 كودك مادر موسيقي و آرام شدن نوزاد

مادران جديد گاهي نگران هستند زيرا آنها اصلا نمي دانند كه نوزادشان چه چيزي را دوست دارد و با چه كاري آرام مي شود و اگر چه آواز خواندن در دوران بارداري يك شاخص مطمئن براي آرام كردن كودك نيست، اما مادراني كه در دوران بارداري براي نوزادشان آواز مي خوانند مي توانند گاهي اوقات  احساس نوزاد را پيش بيني كنند، اميدوارم، با نوزاد جديد خود  احساس آرامش و اعتماد به نفس داشته باشيد. يافته هاي جالب عمومي نيز در اين زمينه وجود داشت. تحقيقات كنوني مي تواند داده هاي مربوط به Custodero، Britto و (Brooks-Gunn 2003) را در مورد اينكه اغلب مادران  پيش از تولد براي نوزادان خود آواز مي خوانند يا موسيقي پخش ميكنند ، را تأييد مي كنند. آنها دريافتند كه 62 درصد از مادران هر روزموسيقي پخش مي كنند يا آواز مي خوانند ( كودك مادر موسيقي) و در حال حاضر تحقيقات در اين زمينه نشان مي دهد كه 62 درصد روزانه آواز مي خوانند و 32 درصد از آنها هر هفته در حال پخش موسيقي يا آواز خواندن هستند، در حالي كه تحقيقات اخير نشان مي دهد كه مادران 35 درصد  هر هفته اواز مي خوانند.

مشخص شد كه اگرچه لالايي ها و موسيقي كودكانه محبوب ترين انتخاب مادران بود، اما برخي نيز انواع مختلفي از موسيقي محبوب را دنبال مي كردند باشد و با او همخواني مي كردند، با اين وجود لالايي ها از 44 تا 25 درصد بيشتر مورد استفاده قرار گرفت. مادراني كه در حين بارداري آواز مي خواندند، 32 درصد، آواز لالايي را مي خواندند و 26 درصد آهنگهاي محبوبشان را پخش مي كردند. اين در مقابله با شواهد بي نظير Illari  و Bourscheidt (2011) است كه مادران تحت بررسي آنها مي گويند، مثلا به موسيقي هاي كلاسيك گوش مي دادند، حتي اگر آن را دوست ندشتند؛ آنها فقط به آن موسيقي ها گوش مي دادند زيرا تصور مي كردند، براي بچه ها آموزنده است. اين اطلاعات براي درمانگران موسيقي كه به دنبال تشويق موسيقي پيش از تولد هستند، بسيار مهم است، زيرا مادران مي توانند آنچه را كه بلدند و از آن لذت مي برند، آواز بخوانند. بدون نياز به يادگيري لالايي هاي جديد و يا گوش دادن به موسيقي هاي كلاسيكي، كه علاقه اي به ان ندارند.

در تحقيقات كنوني، محدوديت هايي وجود داشت: اندازه نمونه كوچك بود، تقريبا يك چهارم از مادراني كه داوطلب شده بودند اين نظرسنجي را تكميل نكردند. كساني كه اين نظرسنجي را انجام دادند، اكثرا سطح تحصيلاتشان متوسط بود: 10نفر داراي تحصيلات عاليه دانشگاهي، 25 نفر داراي مدرك ليسانس و 17 نفر مدرك فوق ليسانس داشتند. 67٪ از مادران( كودك مادر موسيقي) درآمد خود را $ 50،001.00 و يا بالاتر ذكر كرده بودند. همچنين، چون بسياري از اين مادران عضو گروه هاي پشتيباني تغذيه شير مادر ، گروه هاي موسيقي مادري و كودك و گروه هاي بازي  بودند از اهميت موسيقي قبل از تولد و همچنين علاقه به ارائه موسيقي براي فرزندشان قبل و بعد از تولد آگاه بودند ، حال مشخص نيست كه آيا انها وقعا براي نوزادشان آواز خوانده اند يا خير.

تحقيقات بيشتري براي درك اينكه چگونه موسيقي در دوران پيش از تولد بر روي نوزاد تاثير مي گذارد، مورد نياز است. شواهد بي نظيري در دسترس است، اما قبل از اينكه بتوان به طور قطعي گفت كه موسيقي پيش از تولد براي هر دوي نوزاد و مادر ( كودك مادر موسيقي) مفيد است، بايد داده هاي تجربي بيشتري كسب كرد. و اگرچه شكي نيست كه مادراني كه پيش از تولد نوزاد براي او اواز مي­خوانند، يا موسيقي گوش مي دهند، يا ساز مي زنند، احساس دلبستگي به فرزند متولد نشده شان دارند و از اينكه فرزندشان در آينده مي تواند آنها را بشنود، احساس خوشحالي مي كنند، اين واقعيت به طور مكرر به محققين گفته شد. تحقيقات بيشتري در مورد احساسات مادر در مورد آواز خواندن در دوران بارداري و نحوه انجام آنها بعد از تولد كودك نيز در اين زمينه انجام شده است.( كودك مادر موسيقي)


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۴۱:۴۴ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]


مجموعه: آموزش سه تار (گام به گام)تعداد بازديد: 3127راهنماي خريد بهترين مارك سه تار خوب با قيمت و كيفيت مناسب (مبتدي-حرفه اي)
در ادامه آموزش هاي كاربردي سه تار، در اين مقاله سعي مي كنيم يك راهنماي جامع درباره خريد بهترين نوع سه تار با قيمت و كيفيت مناسب براي افراد مبتدي تا حرفه اي ارائه دهيم.

۱- كليات
همانگونه كه در اكثر راهنماهاي خريد سازهاي مختلف موسيقي هم به شما مي گويند، سه تار خوب هيچ ارتباطي به مارك آن و سازنده ندارد. تنها روش براي خريد يك سه تار خوب اين است كه فاكتورهاي يك سه تار خوب را بلد باشيد يا اينكه به فروشنده اعتماد داشته باشيد. يك نكته مهم اين است كه به هيچ وجه خريد سه تار را به استاد خود نسپاريد و يا به فروشگاهي كه استادتان مي گويد برويد و بگوييد از طرف فلاني آمده ام نرويد (واقعا اين كار را نكنيد!) مگر اينكه ۱۰۰ درصد به استاد خود اطمينان داشته باشيد. خريد سه تار را بايد يا خودتان انجام دهيد يا با دوست با مهارتي كه كاملا به او اعتماد داريد اين كار را انجام دهيد. ضمنا به اين نكته توجه داشته باشيد كه آب و هوا هم بر خريد تار و سه تار موثر است. در واقع بهترين زمان براي خريد سه تار از اواسط فروردين تا اواخر مرداد است تا سه تار كمترين تغييرات در چوب را داشته باشد. ضمنا هميشه موقع جابجايي ساز خود در آب و هواهاي مختلف، آن را در داخل كاورش قرار دهيد تا تغييري در شكل ظاهري ايجاد نشود. ساز ها از نظر كيفيت به چند دسته تقسيم مي شوند:

سازهاي مشقي كه براي تمرين نوازندگان تازه كار ساخته شده اند.
سازهاي معمولي كه براي نوازندگي عادي و تمرين هاي ابتدايي به كار مي روند.
سازهاي حرفه اي و با كيفيت كه به دليل استفاده از چوب با كيفيت و كيفيت بالاي ساخت آن ها و دقت در توليد، مناسب نوازندگان حرفه اي و ضبط هاي استوديويي يا كنسرت هستند.

۲- معرفي اجزاي سه تار
قبل از خريد يك سه تار خوب بايد اجزاي آن را بشناسيد، زيرا اگر به فروشنده اعتماد نداشته باشيد بايد اجزاي اصلي كه در ادامه مقاله توضيح داده مي شوند را موقع خريد تست كنيد.

≡ مضراب سه تار

راهنماي خريد سه تار 4

سه تار يكي از سازهايي است كه با ناخن نواخته مي شود. صدايي كه از نواختن با انگشت دست از ساز ايجاد مي شود بسيار ظريف و متحيركننده است. البته كساني كه ناخن شكننده و يا امكان بلند كردن ناخن سبابه را ندارند، مي توانند از مضراب هايي كه به اين منظور ساخته شده استفاده نمايند كه معمولا از جنس فلزي يا شاخ است.

≡ كاسه

راهنماي خريد سه تار 1

كاسه سه ‌تار از نظر شكل ساختاري شبيه به كاسه عود يا تنبور است ولي ابعاد كوچك ‌تري از آن ها دارد و فرم كلي آن گلابي ‌شكل است. طول كاسه سه ‌تار بين ۲۶ تا ۳۰ سانتي ‌متر، عرض آن به تناسب بين ۱۲ تا ۱۶ سانتي ‌متر و عمقش نزديك ۱۳ سانتي‌ متر است. كاسه در واقع جعبه صوتي سه تار مي باشد كه معمولا از جنس چوب توت ، آزاد، افرا و گردو است.

≡ خرك

راهنماي خريد سه تار 5

خرك قطعه‌ اي متحرك است كه روي صفحه و به فاصله سه انگشت از انتهاي كاسه قرار مي گيرد. به طور كلي عرض خرك سه ‌تار بين ۵ تا ۶ سانتي‌ متر و ارتفاع آن كمتر از ۱ سانتي‌ متر است.خرك معمولا از جنس چوب ساخته مي‌شود.

≡ سيم گير

راهنماي خريد سه تار

سيم گير در انتهاي كاسه نصب مي شود و انتهاي سيم ها را نگه مي دارد . جنس آن از شاخ قوچ ، چوب شمشاد جنگلي يا فوفل است. بطور كلي اجزاي سه تار بصورت زير است:

راهنماي خريد سه تار 3

≡ دسته: چوب بلندي است يك سر آن به جعبه صوتي و سر ديگر آن به سردسته متصل است و پرده هاي ساز روي آن بسته مي شوند ، دسته را معمولا از چوب گردو ، چوب آبنوس و چوب افرا مي سازند.

≡ صفحه: چوب توت نازك كه روي كاسه را پوشانده است و خرك روي آن قرار دارد. لازم به ذكر است مهم ترين عامل موثر در خوش صدايي در سه تار صفحه آن است.

≡ سوراخ هاي روي صفحه: سوراخ هايي كه بر روي صفحه به منظور براي تنظيم صداي ساز ايجاد مي شوند.

≡ سر دسته: قسمتي از دسته كه گوشي هاي ساز در آن قرار دارند.

≡ گوشي: انتهاي سيم ها به آن بسته مي شود و با چرخاندن آن مي توانيد ساز را كوك كنيد. جنس آن معمولا از چوب گردو است.

≡ پرده: از جنس روده ، الياف پليمري و يا ابريشم ساخته مي شود و روي دسته بسته مي شود و محل نت ها را معين مي كند.

≡ شيطانك: از جنس استخوان، پلاستيك و چوب ساخته مي شود و همانند خرك سيم ها را از روي آن عبور مي دهند.

≡ سيم: سه تار چهار سيم فلزي دارد كه با ضربه ناخن انگشت سبابه به ارتعاش در مي آيند.

≡ شيار كنار دسته: شياري است كه در موقع بستن پرده ها از آن استفاده مي شود.سيم‌ ها پس از عبور از شيارهاي كم‌ عمق روي خرك از طول دسته عبور كرده و توسط شيطانك به گوشي‌ها مي‌ رسند.

۳- قيمت
قيمت سه تار بستگي به موضوعات مختلفي دارد. بطور كلي همانگونه كه در نمونه تصوير زير ميبينيد، قيمت سه تارهاي مبتدي از ۳۲۰ هزارتومان تا ۱ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان مي باشد و سه تارهاي حرفه اي با مارك هاي مختلف تا ۸ ميليون تومان قيمت دارند:

ليست قيمت

عمده قيمت به نوع چوب، پرده و كيفيت صدا بر مي گردد كه اين موضوع صرفا توسط خود سازنده تعيين مي شود. يعني ممكن است كه از يك كنده چوب گردو، ۳ عدد سه تار ساخته شود آنهم توسط يك سازنده و با يك كيفيت، ولي دو تاي آنها صداي بهتري داشته باشد كه در اين صورت قيمت بالاتري نسبت به يك ساز ديگر خواهند داشت و قيمت آن را هم سازنده با توجه به تجربه خود تعيين مي كند.

۴- مشخصات ظاهري
بيشتر مشخصات ظاهري يك ساز خوب به كيفيت ساخت و نبود زايعاتي مثل چسب و يا اتصالات بين سيم و سيم گيرها بر مي گردد نه زيبايي ظاهري و سطحي! اين موضوع سبب ثابت ماندن كوك سه تار و عدم تغيير در نواختن سه تار مي شود. نكته مهم ديگر اين است كه ميان كاسه و دسته از نظر وزني تناسب برقرار باشد. به صورتي كه در موقع نوازندگي تعادل ساز به طور كامل برقرار باشد. يعني طراحي ساز به گونه اي باشد كه در زمان نواختن نيازي به صرف نيروي اضافي براي نگه داشتن آن نباشد.

≡ جنس چوب

جنس چوب سه تار از درخت توت ميباشد براي ساختن دسته ي ساز از چوب گردو هم استفاده ميكنند كه در اين صورت دسته ي ساز سنگين ميشود. چوب بايد كهنه باشد تا طنين خوبي بدهد بعضي از سازندگان چوب تازه را در آب جوشانده تا شيره ي آن گرفته شود و سپس چوب را در زير خاك يا پهن مي گذارند تا خشك شده و حالت پوسيدگي پيدا كند. پس دقت كنيد كه معمولا نمي توانيد كهنه بودن چوب را تشخيص دهيد مگر اينكه فروشنده با صداقت به شما بگويد!

دقت كنيد دسته سه تار مورد نظر سنگين و ضخيم نباشد. دليل توجه به اين مورد، جنس چوب و تازگي آن است. در صورتي كه چوب مورد استفاده براي ساخت دسته ساز سالخوردگي و خشكي كافي را نداشته باشد ممكن است پس از مدتي بر اثر فشار سيم ها خم شده يا در اصطلاح نوازندگان تاب بردارد.

 

≡ كيفيت ساخت و ظاهر

منظور از كيفيت ساخت، ظاهر و زيبايي آن نيست بلكه موارد زير هستند:

به كيفيت ساخت سه تار توجه كنيد. اينكه سيم ها به درستي به سيم گير متصل شده و كاملا محكم باشند و اثري از چسب و … هيچ كجاي بدنه سه تار نباشد.
فاصله ي سيم تا دسته ي ساز كم باشد تا حدي كه موقع اجرا سختيه سيم را حس نكنيد.
رگه هاي درشت صفحه به سمت سيم بم باشد.
دسته ي ساز نه كلفت و نه زيادي نازك باشد كه البته بستگي به دست خودتان دارد.
ساز از نظر وزني سبك باشد.
سازي كه زياد رنگ شده باشد فقط قشنگ است و احتمال دارد كه صداي خوبي نداشته باشد.
دقت كنيد دسته ساز تاب نداشته باشد. روش شناخت آن هم به اين صورت است كه نبايد فاصله عرضي سيم اول و آخر در هيچ نقطه ايي با دسته تغيير كند.
رنگ پوشش روي ساز نبايد خيلي ضخيم باشد و براي جلاي ساز بايد از لاك و الكل استفاده شده باشد. استفاده از پوشش هاي ضخيم باعث خفگي صداي ساز مي شود.

≡ پرده (كيفيت سيم)

پرده سه تار را معمولا از روده گوسفند مي سازند و از آنجايي كه يك فاكتور بسيار موثر در تعيين قيمت است بايد به آن دقت كافي را مبذول داريد:

بعد از كوك كردن ساز تك تك پرده ها را امتحان كنيد كه در اصطلاح گز نزند.
رنگ ساز هرچه روشنتر باشد بهتر است .هم اگر عيبي داشته باشد پيداست و هم از نظر روانشناسي مثبت است.
نكته بعد هماهنگي اندازه دست و انگشتان نوازنده با دسته ساز است. تهيه ساز با دسته بسيار باريك براي اشخاصي كه انگشت هاي بلند يا تپل دارند مناسب نيست.

۵- صداي سه تار خوب
سه تار سازيست كه ويژگي هاي روحي و اخلاقي نوازنده بسيار در صدادهي آن موثر است. نوازنده اين ساز بايد هم خواني و هم آوايي نزديكي با شخصيت صدادهي ساز داشته باشد؛ سه تار ذاتا سازي كم صدا، با حالتي گرفته و نهفته است و بسيار لذت بخش خواهد بود در صورتي كه نوازنده اي درون گرا، بي تظاهر و گوشه گير با نواختن اين ساز آن را تكامل بخشد. البته اين خصيصه باعث ترويج كم تر سه تار، به نسبت ديگر سازها بوده و با وجود عدد بسيار زيادِ سه تار نوازان، ولي اين هنرمندان معمولا علاقه اي به نمايش گذاشتن هنر خود نداشتند.

سه تار خوب

صفحه سه تار مهمترين بخش براي صدادهي اين ساز است. بافت چوب صفحه و كاسه بايد مشخص باشد و بين اتصالات آن روزنه اي ايجاد نشده باشد.
صداي پايين دسته با بالا دسته همخواني داشته باشد.
كيفيت صداي سه تار را مي توان با تنظيم خرك و شيطانك، تا اندازه زيادي تغيير داد.
صداي سيم دوم مفهوم باشد و حالت گنگي نداشته باشد.
در اجراي سيم بم.سيم كاملا نرم و صدايي طبيعي داشته باشد.
صداي همه ي سيمها دنبال هم باشد يعني با هم همخواني داشته باشد و در گوش دادن تفكيك سيمها سخت باشد.
بلند بودن صداي ساز دليلي بر خوب بودنش نيست.
با يك مضراب ويا حتي بدون زدن مضراب بايد بتوانيد چندين نت را به راحتي و با طنين خوب اجرا كنيد.
در اجراي تكنيك ناله ي ساز(ويبره) هيچ مشكلي نداشته باشيد.

≡ پس بطور خلاصه بايد گفت: صدا نه بايد به حدي كم باشد كه مجبور به استفاده از دستگاه هاي تقويت صدا بوده و نه آن قدر زياد كه شنيدن آن براي شنونده آزار دهنده باشد. ضمن اينكه صدا زبر نباشد (عدم خشوت صوت) كه شامل صداهاي اضافي يا زنگ سيم هاي ديگر موقع نوازندگي مي شود.

۶- مارك هاي سه تار
دقت كنيد كه باز هم عرض مي كنيم سه تار خوب تقريبا هيچ ارتباطي با مارك يا سازنده ندارد زيرا در يك مارك ممكن است از بين ۱۰ سه تار، ۷ تاي آنها معمولي، دو تا عالي و يكي واقعا بد باشد. به هيچ وجه به دنبال مارك نرويد و به مشخصاتي كه در اين مقاله گفته ايم دقت كنيد. برخي از گمنام ترين سازنده هاي سه تار هستند كه بهترين هاي آنها را مي سازند. مثلا در شهركرد دو يا سه توليد كننده هستند كه سه تارهاي آنها جزو بهترين و گران ترين سه تارهاي كشور هستند ولي باز هم در ميان آنها سه تارهاي بي كيفيت پيدا مي شود.

۷- نظرات كاربران حرفه اي در فضاي مجازي
≡ روزبه موسوي كه چند سالي در زمينه سه تار و تار فعاليت دارد در مورد خريد سه تار خوب معتقد است:

“اگه تازه ميخواي شروع كني بهتره يك ستاره متوسط ۱۵۰ يا ۲۰۰ توماني بگيري اما اگه خيلي حرفه اي هستي يا واقعا ميخواي حرفه اي كار كني بهتر با ستاري در رنجه ۴۰۰ به بالا كار كني . وقت خريد بهتره به يكپارچه بودن كاسه ستار و داشتن مهره دسته و محل اتصال كاسه به دسته دقت كني كه مهر سازندست كه هرچه گرانتر سازندش مشهورتره . ساخت شهرهاي اصفهان . تهران خوبه”

≡ رضا مصطفوي يك كامنت پرطرفدار در كلاب گذاشته و معتقد هست كه:

“سه تار رو بايد با صدايش بسنجي و طول دسته و عمق كاسه ي سه تار زياد مهم نيست. چون هر كس يك ساز متفاوت ميسازه. اولاً اينكه بهترين و سازگار ترين چوب براي ساخت سه تار چوب درخت توت هست كه اگه ستار با اين چوب ساخته نشه استاندارد نيست. بهترين مارك سه تار مارك ملكشاه است كه فكر نكنم بتوني اصليش رو گير بياري. ميگن ۴ تا سه تار ملكشاه بيشتر نيست كه يكيش دست بهداد بابايي (بهترين سه تار نواز دنيا) و يكيش دست مسعود شعاري هست.در هر صورت، يكي از مارك هايي كه سه تار خوبي توليد ميكنه و خيلي هم معروفه مارك رسولي است. شما با حدود ۷۵۰ الي ۹۵۰ هزار تومان ميتوني يك سه تار عالي داشته باشي. در ضمن مارك نوروزيان هم خيلي عالي هست كه متاسفانه فقط در شهر ما يعني قم توليد ميشه”

۸- نگهداري و نكات متفرقه
۱- رنگ چوب سه تار نمي تواند عاملي براي تعيين كيفيت خوب سه تار باشد.

۱- سه تار را در محيط مرطوب قرار ندهيد (مثل فضاي آزاد در شهرهاي شمالي يا زير كولر آبي)

۲-ساز را در معرض نور مستقيم خورشيد و حرارت نگذاريد زيرا تغيير حالت پيدا مي كند.

۳- تا ميتوانيد ساز را در جعبه يا كاور بگذاريد.

۴- ساز را آويزان كنيد و از خوابانيدن آن روي زمين خود داري نمائيد.(اگر ساز آويزان باشد گرانيگاهش بر زمين عمود خواهد بود و نيروي جاذبه ي زمين اثري بر روي دسته ي ساز نميگذارد)

۵- كوك ساز در حتما مطابق نت سي بمل دياپازون كوك نمائيد تا به دسته ي ساز فشاري وارد نشود. (سيم اول سه تار نيم پرده پائينتر از دياپازون يعني سي بمل كوك ميشود ولي در اجرا و نت نويسي نت دو خوانده و اجرا ميشود)

۶- اگر قرار است دستگاه خاصي را اجرا كنيد از يك ماه قبل كوك ساز را روي همان دستگاه قرار داده و تغيير ندهيد۰(حاصل اين كار اين است كه ساز به آن كوك مورد نظر عادت كرده هم لحن بهتري ميدهد هم موقع اجرا از كوك خارج نميشود)

۷- در جعبه ي ساز نم گير بگذاريد.

۸- با دست كثيف مخصوصا چرب ساز نزنيد.(پرده هاي ساز از بين ميروند)

۹- اگر از ساز مدتي استفاده نكنيد صداي آن ميخوابد پس حتما چند وقت يك بار با ساز بنوازيد.

۱۰- سه تار يكي از ارزانترين سازهايي است كه با قيمت هاي متفاوت و مناسب امكان خريد آن وجود دارد. با نزديك به ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان مي توانيد يك سه تار مشقي خوب داشته باشيد. و سه تار هاي معمولي قيمت هايي بيشتر دارند. سه تار هاي حرفه اي قيمتي نزديك به ۲ ميليون تومان يا بيشتر دارند.

براي آموزش تار و آموزش سه تار آموزشگاه زاويه مشتاق ديدار شما عزيزان مي باشد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۵۳:۴۶ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 1
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 54
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب

اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / آهنگ پیشواز / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید /انجام پروژه متلبطراح و بهینه ساز سئو سایت سیروتا / اجاره جرثقیلطراحی تخصصی وب سایت / اپلود عکسکورد پاتوق / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد / سایت تفریحی / ربات تلرسام / ربات افزایش فالوور عضوگرام / چت روم